Czytaj więcej: Budowa chodnika w Nożynku

W sołectwie Nożynko Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał zadanie z dofinansowaniem funduszu sołeckiego. Prace dotyczyły budowy chodnika w zakresie których było wykonanie koryta, ułożenie krawężników, obrzeży, wykonanie części oddzielającej jezdnię od chodnika.

 

Czytaj więcej: Zakup bramek do piłki nożnej

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nożynko zakupiono bramki do piłki nożnej. Wartość zadania 5950,00 zł. Brutto.  Zadanie to przyczyni się do upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa.