Czytaj więcej: Dodatkowe środki na remont drogi wojewódzkiej

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego J. Kleiszmit przekazał  miłą wiadomość o podziale dodatkowych środków na remonty dróg wojewódzkich. Tym dofinansowaniem zostanie objęty odcinek, obecnie chyba najgorszy co do stanu nawierzchni, kontynuacja od Kozina do Czarnej Dąbrówki (ok.1 km).

 

Czytaj więcej: Nowe spowalniacze na ulicy Jeziornej

Ułożona nowa nawierzchnia i remont ulicy Jeziornej w Czarnej Dąbrówce podniosły estetykę w tym rejonie miejscowości. Na krótkim odcinku nowo zmodernizowanej drogi ułożono dwa spowalniacze. Koszt wykonania 3.533,- zł

 

Czytaj więcej: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Czarnej Dąbrówce

Wyłoniony w ramach przetargu Zakład remontowo Budowlany E&M Maliszewski Nieczulice zrealizował budowę placu i montaż urządzeń Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej:  I etap rozbudowy szkoły w Czarnej Dąbrówce

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniona została firma która realizuje I etap rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce. W budżecie na bieżący rok zadysponowano kwotę 300,- tyś zł.

 

Czytaj więcej: Nasi Bracia Mniejsi - Przyjaźń i Odpowiedzialność

15 września 2018 roku na placu rekreacyjnym przy jeziorze w Czarnej Dąbrówce odbył się piknik „Nasi Bracia Mniejsi - Przyjaźń i Odpowiedzialność” zorganizowany przez Stowarzyszenie "Cztery Pory Roku".

 

Czytaj więcej: Remont ulicy Jabłoniowej

W Sołectwie Czarna Dąbrówka w bieżącym roku zrealizowane zostały z dofinansowaniem Unijnym dwa odcinki dróg - ulica Jeziorna z chodnikami i ulica ogrodowa. Ulica jabłoniowa systematycznie realizowana jest z funduszu sołeckiego z nawierzchnią wykonaną z  polbruku.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Czarnej Dąbrówce

W sołectwie Czarna Dąbrówka Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył zadanie remontu drogi na ul. Kaszubskiej. W okresie ostatnich dwóch lat z płyt betonowych "Jumbo" ułożono odcinek ok.1500 mb dla części zamieszkałej z wyjazdem na drogę wojewódzką 211.

 

Czytaj więcej: Budowa plaży w Czarnej Dąbrówce

Jezioro w Sołectwie Czarna Dąbrówka  zyskało nowe miejsce na estetyczny wypoczynek. Zakład Gospodarki Komunalnej  wykonał prace  związane z utworzeniem plaży. Wybagrowano  część linii brzegowej, zerwano darń, przesunięto część ziemi.