Czytaj więcej: Piknik edukacyjno-żeglarski w Łupawsku

W dniu 1.10.2022 r. odbył się piknik edukacyjno-żeglarski w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – rozwój kompetencji kluczowych uczniów” połączony z otwarciem zadania inwestycyjnego

 

Czytaj więcej: Zagospodarowanie terenu wraz z budową pomostu pływającego przy jeziorze Jasień

Rozpoczęły się prace zagospodarowania terenu wraz z budową pomostu pływającego przy jeziorze Jasień w miejscowości Łupawsko na potrzeby przystani kajakowej, która stanowić będzie bazę dla zakupionych w ramach tego projektu łodzi.

 

Czytaj więcej: Remont chodników w Jasieniu i Łupawsku

Nasze miejscowości turystyczne Jasień, Łupawsko zyskują na estetyce i wizerunku. Zakończone zostały prace realizowane w ramach wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pn.

 

Czytaj więcej: XXIII Biesiada Kaszubska w Jasieniu

16  lipca 2022 roku odbyła się tradycyjna już XXIII Biesiada Kaszubska w Jasieniu. Organizatorami biesiady byli Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, Sołectwo Jasień, OSP Jasień oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jasieniu.

 

Czytaj więcej: Blisko 4 mln. zł. na rozbudowę szkoły w Jasieniu

14 lipca 2022 roku ogłoszono wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych. Był to dodatkowy nabór dedykowany obszarom popegeerowskim.

 

Czytaj więcej: Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jasieniu

Miło nam poinformować że za parę dni nastąpi końcowy odbiór, jak do tej pory największej inwestycji w miejscowości Jasień.

 

Czytaj więcej: Remont szlaku pieszo-jezdnego w Jasieniu

Sołectwo Jasień zrealizowało kolejną część prac z swojego Funduszu Sołeckiego. Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki wykonał dalszą 150 metrową część szlaku pieszo-jezdnego.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Łupawsku

Mimo iż termin wykonania przebudowy drogi w Łupawsku wyznaczony był na czerwiec 2022 r. wykonawca firma SUH z Rokitek już zakończyła prace inwestycyjne.