Czytaj więcej: Życzenia z okazji Europejskiego Dnia Seniora

Drodzy Seniorzy, z okazji Dnia Seniora wszystkim, którzy wkroczyli w Złotą Jesień Życia, składamy gorące Życzenia zdrowia i wielu lat życia wypełnionych satysfakcją z przeżytych pięknych chwil. Niech omijają Państwa troski i smutki, a każdy dzień wypełnia szacunek, ludzka życzliwość i wdzięczność.

 

Czytaj więcej: Życzenia na Dzień Nauczyciela

W imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Czarna Dąbrówka, pragniemy złożyć wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Czytaj więcej: Nowy koordynator wójta ds. dostępności

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa powołał koordynatora ds. dostępności. Funkcję tą objęła Pani Anna Zganiacz, która to też objęła funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Czytaj więcej: Nowe laptopy dla naszych szkół

Dziś tj. 10 września 2020 roku za ręce naszych Dyrektorów szkół przekazaliśmy kolejny nowy sprzęt komputerowy dla szkół Podstawowych w Czarnej Dąbrówce, Rokitach, Jasieniu i Nożynie. Szkoły otrzymały łącznie 18 laptopów i 4 kamerki internetowe, które mają służyć między innymi na ewentualność ponownego zdalnego uczenia...

 

Czytaj więcej: Realizacja projekt - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji...

Szanowni Państwo, jak już informowaliśmy, w dniu 17 sierpnia 2020 r. otworzyliśmy oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”.

 

Czytaj więcej: Montaż instalacji OZE w naszej gminie

17 sierpnia otworzyliśmy oferty na ogłoszony przetarg na wykonanie instalacji OZE w naszej gminie. Jest to wspólny wniosek unijny złożony przez naszą gminę oraz Tuchomie i Borzytuchom. Do przetargu stanęły 4 firmy. Jedna z nich dała najkorzystniejszą ofertę na wszystkie 4 części zamówienia przetargowego.

 

Czytaj więcej: Żniwa w Gminie Czarna Dąbrówka

Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że tegoroczne żniwa przebiegają szybko i bez pogodowych trudności. W skali gminy ta wzmożona praca odbywa się na 8.449 ha  użytków rolnych, w których większość areału to zboża. Pierwsze dane o jakości i wydajności zbiorów są obiecujące i pomyślne. To dobre wiadomości dla przedsiębiorców rolnych, rolników i ich rodzin.

 

Czytaj więcej: Opieka wytchnieniowa- edycja 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje że, Powiat Bytowski przystąpił do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2020” w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi

 

Czytaj więcej: Realizacja projektu - Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin...

Już od 8 czerwca 2020r. trwa procedura przetargowa prowadząca do wyłonienia Wykonawcy robót, zgodnie z opracowaną typową dokumentacją projektową dla każdej poszczególnej instalacji. Ze względu na to, iż wartość inwestycji przekracza tzw. próg unijny, procedury przetargowe są trudniejsze, czasochłonne i prowadzone równorzędnie dla trzech gmin.