s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_408771e9a5c1d9b37cb6aeaea5d5b5af.jpg

W dniu 10.09.2018 r. dokonano odbioru całości inwestycji dot. przebudowy drogi w Mikorowie. Zadanie to obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej- projektu budowlanego oraz prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej i części drogi wewnętrznej w miejscowości Mikorowo oraz zrealizowanie robót  zgodnie  z  uzyskaną  decyzją  zezwalającą  na  realizację  inwestycji drogowej.

 W ramach projektu wykonana została przebudowa część drogi wewnętrznej i część drogi gminnej o nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej a pobocza z mieszanki z kruszywa łamanego, wykonanie 3 przepustów, montaż korytek i kratek odwadniających.

Inwestycję wykonała firma: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” S.C. Mariusz Formella, Tomasz Formella Niepoczołowice 3a, 84-223 Linia.
Koszty całkowite: 962 294,33 zł
Dofinansowanie: 523 122,00 zł

*************************************************************


W dniu 17.07.2018 r. przekazany został plac budowy dla inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mikorowo”. W ramach przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej na długości ok 480 m. Zamówienie uwzględnia dodatkowo roboty ziemne, wykonanie nowego odwodnienia oraz przebudowę chodników i zjazdów. Wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”  jest firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” S.C. Mariusz Formella, Tomasz Formella z Niepoczołowic. Koszt inwestycji wyniesie 959 294,33 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

logo-drogi-18.png