Czytaj więcej: Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Rozpoczynamy realizację Podprogramu 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

 

Czytaj więcej: COVID-19 - Informacja o szczepieniach i transporcie

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-21 stycznia Seniorzy, którzy ukończyli 80 lat (roczniki do 1941 r. włącznie) mogli zarejestrować się na szczepienia przeciwko COVID-19.

 

Czytaj więcej: Webinarium pn.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 2 lutego 2021 r. na temat wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Czytaj więcej: Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych po 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza osoby bezrobotne po 50 roku życia do udziału w szkoleniach grupowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP w Bytowie (pok. 16) lub telefonicznie 59 823 41 26/27

 

Czytaj więcej: Zasady wdrażania szczepień przeciw SARS-CoV-2 w naszej gminie

W miniony czwartek w jednostce PSP w Bytowie odbyła się wideokonferencja na szczeblu P. Wojewody i jednostek samorządowych. Z tą chwilą przekazano nam zasady wdrażania i obsługi systemu szczepień przeciw SARS-CoV-2 na poziomie gmin.

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Zarząd Powiatu Bytowskiego przyjął zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2021 r. programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Czytaj więcej: projekt pn.”Razem w drodze do przyszłości II”

Powiat Bytowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”, Gminą Miastko, Gminą Czarna Dąbrówka oraz Gminą Tuchomie realizuje w okresie od 01.12.2020 do 30.04.2023 projekt pn.”Razem w drodze do przyszłości II”

 

Czytaj więcej: Pierwsze kroki młodego biznesu 5

Powiat Bytowski realizuję projekt „Pierwsze kroki młodego biznesu 5”, który finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czytaj więcej: Proponowany porządek XXI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka

Proponowany porządek XXI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

 

Czytaj więcej: Nie dokarmiaj dzików!

Pamiętajmy, że dzików nie wolno dokarmiać, głównym powodem pojawiania się ich w terenach zabudowanych jest łatwy dostęp do pożywienia. Pamiętać też należy o właściwym zabezpieczaniu odpadów komunalnych przygotowanych do odbioru.