Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce – organizator XXIX Biegu Orłów informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym w Czarnej Dąbrówce dnia 3.05.2019. Utrudnienia wystąpią w godzinach od 12.00 do 15.00 na odcinkach dróg wojewódzkich nr 211 i 212 oraz drodze powiatowej nr 1480156.

 

Czytaj więcej: Uwaga Komunikat

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka przypomina, że: w dniu dzisiejszym tj.: 26 kwietnia 2019 r. upływa termin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych,

 

Czytaj więcej: Modernizacja gospodarstw rolnych

Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, od 29 marca do 27 maja 2019 r. mogą składać w ARiMR wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Poszerzono Katalog kosztów, które kwalifikują się do refundacji we wskazanych obszarach.

 

Czytaj więcej: Turnusy dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w letnie wakacje zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2004-2012 r.

 

Czytaj więcej: Proponowany porządek VI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka

Proponowany porządek VI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 roku ( poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

 

Czytaj więcej: Nabór do projektu „e-Mocni cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Gmina Czarna Dąbrówka w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja rozpoczyna nabór osób, które chcą wziąć udział w projekcie „e-Mocni cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. W ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Awaria mostu na drodze do Karwna

Ze względu na awarie mostu na drodze powiatowej nr 1738G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 211 do miejscowości Karwno wprowadzone zostało ograniczenie zakazujące wjazdu pojazdom o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t. ze względu na bardzo zły stan techniczny mostu o pokładzie drewnianym.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Szanowni mieszkańcy Sołectwa Unichowo, nastąpiła zmiana terminu zebrania wiejskiego w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołanego na dzień 12 kwietnia 2019 roku na godzinę 19.00

 

Czytaj więcej: Zapraszamy na II Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na II Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych, które odbędą się 13 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie nr 36 /2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka  z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Karwno i utworzeniu dwóch odrębnych sołectw.