Czytaj więcej: Świadczenie wychowawcze 500 + na pierwsze dziecko

W nowym okresie zasiłkowym 2019/2021 świadczenie wychowawcze, popularnie nazywane 500 plus będzie wypłacane bez względu na kryterium dochodowe. Ponieważ zniesione zostaje kryterium dochodowe, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji finansowej, zaś formularz wniosku zostanie przez to uproszczony i skrócony.

 

Czytaj więcej: Informacja o stanie jakości wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce, w związku z przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną jakości wody w niżej wymienionych wodociągach, informuje o podejrzeniu wystąpienia przekroczeń parametru mikrobiologicznego w wodociągu.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Czarna Dąbrówka za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

 

Czytaj więcej: Wybory ławników na lata 2020 - 2023

Informacja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2020 - 2023 - Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015.

 

Czytaj więcej: VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka

Proponowany porządek VII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się o godzinie 15.00 w dniu 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) w sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Mobilny Punkt Informacyjny w Czarnej Dąbrówce

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 

 

Czytaj więcej: Harmonogram rozdawania paczek żywnościowych

Drodzy mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka, uprzejmie informujemy, że wydawanie Paczek Żywnościowych z Banku Żywności Podprogram 2018 odbędzie się w Sali Ludowej w Nożynie w dniach od 10 do 12 czerwca 2019 r.

 

Czytaj więcej: Uwaga Komunikat

Przedsiębiorstw o Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. informuje, że ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne planowane zamknięcie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót bitumicznych pn. „Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko -Jasień”.

 

Czytaj więcej: Harmonogram spotkań informacyjnych w programie Działaj Lokalnie

Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” zaprasza  do składania wniosków dotyczących Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE X”. Program ma na celu wspieranie aktywności społeczeństwa lokalnego na rzecz dobra wspólnego.

 

Czytaj więcej: Sięgnij po wiedzę ekspertów i praktyków biznesu podczas Forum Przedsiębiorstw

W tym tygodniu rozpoczną się zapisy na Forum Przedsiębiorstw! Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem zaangażowanym w procesy zarządzania i nastawionym na rozwijanie swojej firmy, nie może zabraknąć ciebie na tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się 29 maja (środa) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.