Czytaj więcej: Informacja Dzielnicowego

W związku z licznymi sygnałami mieszkańców wsi Czarna Dąbrówka oraz wskazaniami z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczącymi nieprawidłowego parkowania pojazdów na ul. Gdańskiej w Czarnej Dąbrówce ( przy bankomacie ) dzielnicowy Posterunku Policji w Czarnej Dąbrówce informuje,

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

W dniu 03 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce odbędzie się spotkanie w ramach realizacji przez Powiat Bytowski projektu  pn.”Pierwsze kroki młodego biznesu 5” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czytaj więcej: Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Czytaj więcej: Uwaga beneficjenci POPŻ 2014 - 2020

Dnia 16.07.2020 (czwartek) żywność będzie wydawana do godziny 11.00.  Za utrudnienia przepraszamy. Miejscowości z czwartku mogą odebrać paczkę również w środę lub piątek w podanych godzinach.

 

Czytaj więcej: Wyniki wyborów Prezydenckich w gminie Czarna Dąbrówka

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów prezydenckich 2020 dla poszczególnych gmin. W gminie Czarna Dąbrówka wyniki z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. kształtowały się następująco:

 

Czytaj więcej: Uwaga beneficjenci  POPŻ 2014 - 2020

Informujemy, że w dniach  15 -  17 lipiec 2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie w ramach POPŻ 2014-2020 EFPNP podprogram 2019. Harmonogram został podany poniżej.

 

Czytaj więcej: Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów).

 

Czytaj więcej: Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

 

Czytaj więcej: Oplata miejscowa

W związku z podjętą uchwałą Nr X/148/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26.11.2019 r. w sprawie opłaty miejscowej r., Wójt Gminy Czarna Dąbrówka przypomina o obowiązku poboru opłaty miejscowej. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Informacja na temat uwag zgłoszonych do oferty złożonej w dniu 19.06.2020 przez Stowarzyszenie Loko-motywa na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyposażenie świetlicy wiejskiej - Domu Pracy Twórczej w Mikorowie