Czytaj więcej: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01 czerwca 2020 r. otwartego konkursu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert  – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w  II etapie 2020 roku.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie organizacji pozarządowych-finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych” w 2020 r. – etap II

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie organizacji pozarządowych-finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych” w 2020 r.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu (regranting) z zakresu „Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2020 r.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku.

 

Czytaj więcej: Informacja o wynikach otwartego konkursu

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 9 stycznia 2020 roku otwartego konkursu — podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert — dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2020.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dnia 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godzinie 12:00 na Sali Narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka przy ul. Gdańskiej 5.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.

 

Czytaj więcej: Protokół z konsultacji projektu

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.