Czytaj więcej: Historyczna Dotacja

To z pewnością była chwila wyjątkowa która każdemu z nas Samorządowców wpisze się w pamięci. Bo są to największe dotacje jakie do tej pory otrzymywaliśmy na wsparcie gminnych inwestycji.

 

Czytaj więcej: Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich - Kolejna Aktualizacja

Informujemy, że z dniem 18.10.2021 r. zmianie uległy zasady przyznawania pomocy dla rodzin mieszkających w miejscowościach PPGR.

 

Czytaj więcej: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021r. każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 

Czytaj więcej: Poziom zaszczepienia mieszkańców gminy

Opublikowano dane o poziomie zaszczepienia mieszkańców. W gminie Czarna Dąbrówka mieszkańców z pierwszą dawką jest 2751, z kolei w pełni zaszczepionych jest 2642 osób. 

 

Czytaj więcej: Szczepienia przeciwko COVID-19

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Czarna Dąbrówka przypomina, że trwa akcja szczepień przeciw COVID-19 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia, który znajduje się na stronie internetowej:

 

Czytaj więcej: INWESTYCJA  XXX - LECIA

W dniu 30 kwietnia b.r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku inwestycji pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”.

 

Czytaj więcej: Planowane Inwestycje na 2021 rok

Przyjęty budżet na 2021rok pozwala na opracowanie szczegółowych planów pracy i wydatków. Na ostatniej Sesji Rady Gminy i uprzednio na Komisji Rozwoju przedstawiłem  „Program Inwestycyjny na 2021r”. 

 

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników

Informujemy że od 1 lutego do 1 marca 2021 roku można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

 

Czytaj więcej: Harmonogram odbioru odpadów 2021

Uwaga - Informujemy że poniżej na stronie zamieszczony został nowy Harmonogram wywozu odpadów dla gminy Czarna Dąbrówka obowiązujący od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

 

Czytaj więcej: Dofinansowanie dla strażaków z OSP

Miło nam poinformować, iż wniosek pn.: ”Podniesienie standardu prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce” otrzymał dofinansowanie w ramach programu operacyjnego "FLOREK"