Czytaj więcej: Informacja nt. zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Do wiadomości mieszkańców przekazujemy informacje o zasadach odśnieżania na drogach gminnych powiatowych i wojewódzkich oraz podmiotach za to odpowiedzialnych.

 

Czytaj więcej: Kondolencje z powodu śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. W imieniu władz samorządowych składamy wyrazy szczerego współczucia po stracie samorządowca, który większość swojego życia poświęcił sprawom Małej Ojczyzny.

 

Czytaj więcej: Podziękowanie za poparcie w wyborach

Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy gminy Czarna Dąbrówka. Serdecznie dziękuję za udzielone mi poparcie w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.

 

Czytaj więcej: Największe dokonania samorządu gminnego w latach 2014-2018

Przedstawiamy państwu listę największych dokonań samorządu gminnego w latach 2014-2018. Gmina w latach 2014-2018 przeznaczyła na inwestycje i remonty kwotę 18,2 min zł, co stanowi średniorocznie 15,2% budżetu.

 

Czytaj więcej: Remont drogi wojewódzkiej 212 na odcinku Kartkowo – skrzyżowanie Nożynko

W maju br. wyremontowany został 3 km odcinek drogi wojewódzkiej 212 Kozin-Czarna Dąbrówka. Pozostały odcinek 2 km ma być wyremontowany wiosną przyszłego roku. Zdeklarowany został już wtedy remont odcinka od Kartkowa w kierunku Nożyna.

 

Czytaj więcej: Sukces Projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii...

Gmina Czarna Dąbrówka, Tuchomie i Borzytuchom otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”. Wniosek został złożony w ramach działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii RPO WP na lata 2014-2020 liderem projektu jest Borzytuchom.

 

Czytaj więcej: Nowe inwestycje w naszych miejscowościach

Przechodząc, przejeżdżając po swojej miejscowości nie zwracamy często  uwagi na estetyczne elementy które w naszej przestrzeni się pokazują  uznając ten fakt za normalny. Mieszkamy w jednej gminie ale  zapewne  niektóre zakątki tego terenu nie są znane lub odwiedzamy je bardzo  rzadko.

 

Czytaj więcej: JEDNOZNACZNY REZULTAT!!!

Był czas wspólnej, z mieszkańcami ,,bloków” Czarnej Dąbrówki ,,walki” z hodowlą trzody chlewnej na ulicy ogrodowej mającej charakter na oczny i medialny. Zdarzeń było mnóstwo o różnym charakterze. Mają one swój finał w Sądach i postępowaniach administracyjnych.

 

Czytaj więcej: Gmina Czarna Dąbrówka –

Szanowni Inwestorzy! Drodzy Państwo! Serdecznie zapraszam do gminy Czarna Dąbrówka – miejsca otwartego na nowe inwestycje.

 

Czytaj więcej: Błękitne Wakacje w Czarnej Dąbrówce

Gmina Czarna Dąbrówka wzięła udział w promocyjnym projekcie "Błękitne wakacje" realizowanym przez stowarzyszenie Loko-motywa. Nakręcono film promujący ciekawe miejsca w Gminie, zwłaszcza te związane z wodą oraz inne możliwości spędzania wolnego czasu.