Czytaj więcej: Ważna informacja dot. programu Granty PPGR !

W związku z kolejną rządową zmianą wymagań dotyczących weryfikacji oświadczeń złożonych w ramach naboru dla konkursu - Granty PPGR Gmina Czarna Dąbrówka została zobowiązana do ponownej weryfikacji złożonych oświadczeń.

 

Czytaj więcej: Andrzejkowy

W ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w dniu 25.11.2021r. odbył się Andrzejkowy Karnabal dla osób niepełnosprawnych z Gminy Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Ważna informacja dotycząca złożonych oświadczeń w ramach grantów PPGR

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji złożonych oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

 

Czytaj więcej: Proponowany porządek XXX Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka

Proponowany porządek XXX Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 15.15 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

 

Czytaj więcej: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Czarna Dąbrówka

W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka”

 

Czytaj więcej: Zapraszamy na szkolenie -

Zapraszamy na szkolenie pn. Dostępność w organizacjach pozarządowych, które odbędzie się 26 listopada 2021 o godzinie 12:00 w Sali Centrum Organizacji Pozarządowych w Bytowie.

 

Czytaj więcej: Konsultacje Społeczne

Na podstawie Uchwały V/60/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r., Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi

 

Czytaj więcej:  Zaszczep się w mobilnym punkcie szczepień

Uwaga informujemy że w dniu 17 listopada 2021 roku będzie możliwość zaszczepienia się w mobilnym punkcie szczepień przeciw wirusowi Covid-19.

 

Czytaj więcej: Uwaga! Komunikat

Informujemy, że dzień 12.11.2021r. (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego.