Czytaj więcej: Nowa instalacja fotowoltaiczna przy SP Nożyno

W wtorek 20 grudnia Gmina Czarna Dąbrówka podpisała umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która powstanie przy Szkole Podstawowej w Nożynie.

 

Czytaj więcej: Dzień ziemniaka w Nożynie oraz w GCKiB Czarna Dąbrówka

Mieszkańcy Nożyna i Nożynka spotkali się, by wspólnie świętować Dzień Ziemniaka. Ziemniaczane zabawy, stworki, pieczątki, konkurs - oj było gwarno i wesoło.

 

Czytaj więcej: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Nożynie

Zakończona została część techniczna projektu pn. "Stworzenie infrastruktury edukacji pozaszkolnej - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Nożyno”.

 

Czytaj więcej: Nożyno pod skrzydłami anioła

Grupa nieformalna przyjaciele Nożyna zakończyła realizację inicjatywy "Nożyno pod skrzydłami anioła". W ramach realizacji wniosku odbył się cykl spotkań artystyczno - animacyjnych, w których mieszkańcy Nożyna ochoczo brali udział.

 

Czytaj więcej: Budowa szlaku pieszo-jezdnego w Nożynie

W dniu 27 lipca 2022 roku zostały zakończone prace przy budowie nowego odcinka drogi osiedlowej (szlaku pieszo- jezdnego) w sołectwie Nożyno.

 

Czytaj więcej: Budowa drogi w Nożynie

Trwają Intensywne prace przy budowie drogi na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Nożyno. Osadzono już Kanalizację i deszczówkę oraz wykonano podbudowę. Do skończenia robót zostały zjazdy.

 

Czytaj więcej: Budowa parkingu przy SP Nożyno

W połowie kwietnia b.r. zakończone zostały prace przy wykonaniu parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nożyno. Roboty budowlane wykonał Zakład Komunalny z Czarnej Dąbrówki.