Czytaj więcej: Ogłoszenie GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na rok 2021,

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie GCKiB do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych

Przedstawiamy Państwu roczny program działań Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce za 2020 rok.

 

Czytaj więcej: Komunikat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce informuje, iż jest możliwość uzyskania dofinansowania dla jednostek organizacyjnych Gminy Czarna Dąbrówka (z wyłączeniem Stowarzyszeń),

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji projektów GKRPA - 2020

Przedstawiamy Państwu zrealizowane w 2020r projekty w ramach ogłoszonego przez GKRPA konkursu na działania profilaktyczne. Zrealizowanych zostało 13 wniosków na kwotę 8700zł. Działania projektowe były różnorodne, począwszy od zajęć kulinarnych, poprzez zajęcia sportowe, po warsztaty artystyczne.