Czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji projektów GKRPA - 2020

Przedstawiamy Państwu zrealizowane w 2020r projekty w ramach ogłoszonego przez GKRPA konkursu na działania profilaktyczne. Zrealizowanych zostało 13 wniosków na kwotę 8700zł. Działania projektowe były różnorodne, począwszy od zajęć kulinarnych, poprzez zajęcia sportowe, po warsztaty artystyczne.