s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_5bf4a4442cada0749791e7b7c3e6e7f2.jpg

Rada Sołecka Wargowa w ramach funduszu sołeckiego, zrealizowała na ten rok zaplanowaną budowa chodnika. Na długości 220 metrów powstał nowy chodnik o szerokości 1,80 metra.

Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki za kwotę 66.672,- zł.

Udział funduszu sołeckiego z dwóch lat wyniósł 17.000,- zł  pozostała kwota została wydatkowana z budżetu gminy.

Prace obejmowały wykonanie dokumentacji technicznej, wykorytowanie przebiegu chodnika, ułożenie oporników  i ułożenie warstwy stabilizacyjnej oraz ułożenie kostki „polbruk”.