s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_8371e8f2977156a7eb3384d7b7fc4218.jpg

23 lipca 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno”. Przebudowa nastąpi na drodze wewnętrznej osiedlowej na długości 250m szerokości 4,5m.

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej „Polbruk”. Równorzędnie z tym zadaniem  będą trwały prace nad budową wewnętrznego oświetlenia ulicznego.

Zakończenie zadania zaplanowano na 2022 rok.

Przebudowa realizowana będzie w systemie zaprojektuj - wybuduj. Wykonawcą będzie „Firma Usługowo-Budowlana Wiesław Cygert Wygoda Sierakowicka”, za zaoferowaną w
przetargu kwotę 384.149,98 zł.

Zadanie będzie dofinansowane  z środków Unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na poziomie 63,6%.