Czytaj więcej: Remont drogi w Mydlicie

W Sołectwie Mydlita zakończony został remont odcinka drogi gminnej o długości 610 metrów na trasie Mydlita - "Owczarnia”. Prace wykonała Firma DROMOS Z Kartuz za kwotę  297.704,65 zł . Zostały one pokryte w całości z budżetu gminy, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie z bieżącego roku 16.807,24 zł.