Czytaj więcej: Podziękowania

Ogromne słowa podziękowania Panu Staroście i Zarządowi Dróg Powiatowych za wsparcie remontu dróg w sołectwie Dęby i Kartkowo. Specjalistyczny sprzęt pozwolił na zamknięcie asfaltem dużych uszkodzeń nawierzchni tych dróg.