884493ed8e5a80867a72469f18e52310.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace wykończeniowe przy przystanku autobusowym w miejscowości Jasień (rybakówka). Przystanek wykonał i zamontował Zakład P. Kochańskiego z miejscowości Kotuszewo.

Sfinansowano go z funduszu sołeckiego w kwocie 3.272,- zł.

Prace estetyzacyjne polegające na ułożeniu „polbruku” wykonał ZGK z Czarnej Dąbrówki.

Koszt prac wyniósł 828,- zł.