s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_2fa5effd4f767e32a5cb58c95af7803f.jpg

W ramach Funduszu Sołeckiego, Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki wykonał remont drogi wewnętrznej w sołectwie Jasień. Roboty polegały na utworzeniu szlaku pieszo-jezdnego z wjazdami  na odcinku drogi o  długości ok 100 m.

Prace obejmowały  - przygotowanie geodezyjne, wykonanie koryta drogi, ułożenie warstwy stabilizacyjnej, zagęszczenie oraz ułożenie oporników i kostki „polbruk”.

Prace  zamknęły się kosztem 34.900,- zł  z czego udział sołectwa wyniósł 13.098,- zł.