Czytaj więcej: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach

Obecnie trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach. Postęp prac jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zostały wykonane roboty budowlane reaktora SBR Nr 1 i  SBR Nr 2. Ukończono prace budowlane zbiornika retencyjnego ścieków surowych. 

 

Czytaj więcej: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podkomorzycach

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" /PSZOK/ w miejscowości Podkomorzyce. Zadanie będzie realizowane ze wsparciem w wysokości 85% z środków Unijnych (Regionalny Program Operacyjny) .