• COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Barwy Rokit we współpracy z Referatem Programów Unijnych Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka realizuje projekt pt.: „Zdrowa kuchnia = zdrowi më - warsztaty kulinarne oraz dietetyczne” współfinansowany ze środków EFRROW

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Seniorzy, którzy uczestniczą w szkoleniu komputerowym pn. Mewa@, dnia 01.07.2019r. w ramach programu wybrali się na wycieczkę do Łeby. Zadaniem uczestników było zrobić zdjęcia atrakcyjnym miejscom znajdującym się w Łebie i stworzyć z tego prezentację.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  22 czerwca 2019 roku podczas festynu wiejskiego w Rokitach odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Rokitach”. Wszystkich zaproszonych gości i mieszkańców powitała pani radna Beata Woźniak oraz prezes Stowarzyszenia „Rokitnik” Halina Krauze.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Stowarzyszenie Siła Dębu, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, składa podziękowania dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców za pełne poświęcenia zaangażowanie w zbiórkę środków dla naszych podopiecznych w ramach prowadzonej przez szkołę akcji „POMAGAM”.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  W piątek 14 czerwca w Szkole Podstawowej w Rokitach odbyło się uroczyste podsumowanie 6 edycji projektu Kumulacja Aktywności. W spotkaniu udział wzięła cała 24-osobowa grupa uczestników projektu wraz z rodzicami, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rokitach Mariola Klasa oraz zaproszeni goście.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  12 czerwca 2019 r. 50-osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rokitach wybrała się do Bydgoszczy kibicować najlepszym polskim i zagranicznym lekkoatletom podczas I Memoriału Ireny Szewińskiej.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  W dniu 27 maja 2019 roku przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami firmy „Energa Oświetlenie” na temat współpracy inwestycyjnej w zakresie rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego na najbliższe lata.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Gmina Czarna Dąbrówka wraz z gminami powiatu Bytowskiego oraz Starostwem Powiatowym złożyła wniosek na  Kompleksową wymianę źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.4. „Redukcja emisji”

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Dnia 13 kwietnia 2019 roku w Sali GCKiB W Czarnej Dąbrówce odbyły się II Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych. Swój Stół Wielkanocny wystawiło14 Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejski z naszego Powiatu.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

   Wykonawca  inwestycji "Budowa społecznego centrum aktywności jako budynku sali wiejskiej w miejscowości Rokity" zakończył  prace budowlane. Obecnie  będą trwały prace jakościowego odbioru.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Stowarzyszenie „ROKITNIK” we współpracy z Referatem Programów Unijnych z Gminy Czarna Dąbrówka realizuje projekt pt.: „Budowa społecznego centrum aktywności jako budynku sali wiejskiej w miejscowości Rokity”

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Dnia 21 stycznia 2019 roku w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Rokitach, odbył się pogrzeb zmarłego księdza Kanonika Stanisława Szarowskiego.