s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_390e08e2f4c0b871bb383c0b94ef3dd5.jpg

Koszt zadania wyniósł 96.587,83 - zł, w tym kwotą 50.000,- zł zadanie dofinansowało PGL LP Nadleśnictwo Łupawa oraz Fundusz sołecki, który zadysponował na ten cel kwotę 7.930,- zł.