• COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Blisko 10 kapel na scenie zagrało 6.07. dla Yacha w Nożynie. Wśród wykonawców Yach Music Festiwal - Nożyno 2019 znaleźli się White Pin, Crack, Earthfall, RestlessSea, Kalamarapaksa, Big Blind, Paradoxxx, Vierna i charyzmatyczna gwiazda wieczoru 4 szmery. 

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Aktywny weekend WKS Nożyno. Biegacze tego klubu udali się do Wdzydz wziąć udział w III Festiwalu Biegów Polski Północnej. Przede wszystkim aktywny wypoczynek to słowo klucz. Ta Pomorska impreza polega na pięciu biegach głównych: kolejno 15 km, 10 km, 5 km, 21 km oraz 1600 metrów.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Miło nam poinformować, że klub „UKS GRYF Nożyno” znalazł się w gronie klubów, którym przyznano dofinasowanie z Rządowego Programu „Klub”. Ministerialne dofinansowanie trafi do 3 732 małych i średnich klubów sportowych. W ramach programu otrzymamy 15 000 zł na rzecz naszego klubu. 

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  W dniu 27 maja 2019 roku przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami firmy „Energa Oświetlenie” na temat współpracy inwestycyjnej w zakresie rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego na najbliższe lata.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Bardzo dobre wiadomości docierają od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Pana Jana Kleiszmita. Pierwszy podział środków na najbliższe remonty dróg w naszym województwie dotyczy naszej gminy Czarna Dąbrówka.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Dnia 13 kwietnia 2019 roku w Sali GCKiB W Czarnej Dąbrówce odbyły się II Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych. Swój Stół Wielkanocny wystawiło14 Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejski z naszego Powiatu.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku w ramach ogłoszonego konkursu dofinansuje zajęcia sportowe w naszych trzech szkołach w Czarnej Dąbrówce, Rokitach i Nożynie. 

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Zrealizowany projekt OSA w miejscowości Nożyno. Projekt został zlokalizowany w SP Nożyno przy placu zabaw. Prace przeprowadził E&M Zakład Remontowo Budowlany Maliszewski za kwotę 196.800,- zł w tym dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 50.000,- zł.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał zapowiedziane remonty dróg 211 (Czarna Dąbrówka-Gowidlino) i 212 (Unichowo-Cewice). Pierwszy podział środków z marca b.r. w Urzędzie Marszałkowskim przewidywał wykonanie remontów poprzez gryzowanie i smołowanie miejscowe(łatanie dziur).