39092feb862433dac343a3ebcb3f96e5.jpg

Oznakowanych zostanie 20 km trasy, wsparta również będzie kampania reklamowa szlaku po Łupawie.

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzje o rozszerzeniu tego projektu i w ramach złożonego przez nas wniosku otrzymamy wsparcie na zakup 3 łodzi pięcio osobowych do nauki żeglarstwa.

Dofinansowanie wyniesie  kwotę 79.000,- zł. Zakupiony sprzęt będzie zlokalizowany w miejscowości Łupawsko w nowo budowanej marinie kajakowo - żeglarskiej.

W partnerstwie z prywatnym przedsiębiorcą utworzymy  tu miejsce  z pomostami, hangarami na kajaki, żaglówki, małą gastronomię.