• COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Zakład Gospodarki komunalnej wykonał prace przy odnowieniu drogi gminnej - od drogi powiatowej do linii jeziora. Droga - szlak pieszo jezdny -stanowi dojście do linii jeziora. Prace polegały na wzmocnieniu podstawy drogi, ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Seniorzy, którzy uczestniczą w szkoleniu komputerowym pn. Mewa@, dnia 01.07.2019r. w ramach programu wybrali się na wycieczkę do Łeby. Zadaniem uczestników było zrobić zdjęcia atrakcyjnym miejscom znajdującym się w Łebie i stworzyć z tego prezentację.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  W dniu dzisiejszym – (26 czerwca 2019 roku) komisyjnie został przekazany odcinek drogi do remontu (Parchowo - Chośnica - Jasień). Ustalanie szczegółów odbyło się przy udziale Starosty Leszka Waszkiewicza oraz przedstawicieli starostwa - Vice Starosty, Kier. Wydz. P. Zielonka, Dyrektora i Zastępcy ZDP i Wójta Gminy Czarna Dąbrówka.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  W dniu 5 czerwca b.r. dokonano ostatecznego odbioru odnowionej nawierzchni na odcinku Łupawsko-Jasień. Prace zostały zrealizowane w ramach projektu złożonego przez Starostwo w Bytowie do RLGD-PB (Łupawsko).

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Z   "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" został zrealizowany odcinek budowy 205 mb drogi przy szkole podstawowej w miejscowości Jasień.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  W dniu 27 maja 2019 roku przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami firmy „Energa Oświetlenie” na temat współpracy inwestycyjnej w zakresie rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego na najbliższe lata.

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Gmina Czarna Dąbrówka wraz z gminami powiatu Bytowskiego oraz Starostwem Powiatowym złożyła wniosek na  Kompleksową wymianę źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.4. „Redukcja emisji”

   

 • COM_CONTENT_REGISTER_TO_READ_MORE

  Dnia 13 kwietnia 2019 roku w Sali GCKiB W Czarnej Dąbrówce odbyły się II Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych. Swój Stół Wielkanocny wystawiło14 Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejski z naszego Powiatu.