Czytaj więcej: Nowe lampy na ul. Jabłoniowej

Firma  SOLUMEN Sp. Zoo. z Miłobądż, dokonała montażu trzech lamp solarnych na ulicy Jabłoniowej w miejscowości Czarna Dąbrówka. Łączny koszt montażu wyniósł 14.000,- zł. W lampach zastosowano obecnie najnowszą technologię oświetlenia solarnego.

 

Czytaj więcej: Remont drogi Kozin – Czarna Dąbrówka

Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył kolejny etap remontu drogi 212 (Kozin – Czarna Dąbrówka). W 2018 roku wyremontowano odcinek 3 km za kwotę 1. 241.000, - zł. Obecnie ułożono nową warstwę  nawierzchni asfaltowej na długości 1,7 km za kwotę  864.000, - zł.

 

Czytaj więcej: Remont ulicy Jabłoniowej

W sołectwie Czarna Dąbrówka został zakończony kolejny etap remontu nawierzchni na ulicy Jabłoniowej. Zakład Gospodarki Komunalnej ukończył prace polegające na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki „Polbruk” na długości 120 mb.

 

Czytaj więcej: Dodatkowe środki na remont drogi wojewódzkiej

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego J. Kleiszmit przekazał  miłą wiadomość o podziale dodatkowych środków na remonty dróg wojewódzkich. Tym dofinansowaniem zostanie objęty odcinek, obecnie chyba najgorszy co do stanu nawierzchni, kontynuacja od Kozina do Czarnej Dąbrówki (ok.1 km).

 

Czytaj więcej: VI TYDZIEŃ KASZUBSKI

W tym roku szkolnym Tydzień Kaszubski został wyznaczony na dni od 13 do 15 marca. Przygotowania do tego wydarzenia trwały wiele dni. Już w poniedziałek szkoła zaczynała przybierać różnorodne motywy kaszubskie. Poza dekoracją na holu przy każdej z izb lekcyjnych pojawiły się gazetki o tematyce kaszubskiej.

 

Czytaj więcej: Ferie zimowe w GCKiB

Dwa tygodnie ferii upłynęło w mgnieniu oka. GCKiB przygotowało bogaty program zimowej przerwy od szkoły. Pozostaje nam nic innego jak powspominać ten mile spędzony czas.

 

Czytaj więcej: Nowe spowalniacze na ulicy Jeziornej

Ułożona nowa nawierzchnia i remont ulicy Jeziornej w Czarnej Dąbrówce podniosły estetykę w tym rejonie miejscowości. Na krótkim odcinku nowo zmodernizowanej drogi ułożono dwa spowalniacze. Koszt wykonania 3.533,- zł

 

Czytaj więcej: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Czarnej Dąbrówce

Wyłoniony w ramach przetargu Zakład remontowo Budowlany E&M Maliszewski Nieczulice zrealizował budowę placu i montaż urządzeń Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Czarna Dąbrówka.