s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_c2e33a4d6965b7d3f93177cdf0cdd4cf.jpg

Całkowity koszt prac wyniósł  233.709,70 zł z czego kwotą 80.590, - zł zadanie dofinansował Urząd Marszałkowski (z programu FOGR).

Na długości 915 mb dwuśladowo ułożono płyty "IOMBO" w tym na długości 70 mb trzyśladowo z wjazdami na posesje.

Pobocza o szerokości 0,5 metra dwustronnie ustabilizowano gruzobetonem.