Czytaj więcej: Informacja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Informacja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 6 sierpnia 2018 r. o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osowskie.

 

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne dotyczące nadania statutu Sołectwu Osowskie

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutu Sołectwu Osowskie