s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_e01adcc27c309d26e3b399dc31d5da6f.jpg

Gmina Czarna Dąbrówka przy wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowała zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 148042G w miejscowości Jasień - Przylaski na długości 0,990 km.

W ramach zadania wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m wraz z poboczami o szerokości 75 cm oraz 4 zjazdami o powierzchni 151m². Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 26, 83-300 Kartuzy.

Całkowita wartość operacyjna przebudowy wyniosła 443.344 zł, uzyskane dofinansowanie pokryło 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, tym samym opiewa na kwotę  221.672 zł. W dniu 06.10.2020 r. dokonano odbioru całości inwestycji.