s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_fe68ca3290915090901926f805ec02e9.jpg

W dniu 24 lipca 2020 roku podpisaliśmy umowę na  ,,Przebudowę drogi gminnej na odcinku Jasień-Przylaski” o długości 990 m – to jest od drogi  powiatowej w Jasieniu  w kierunku Przylasek. Inwestycja dofinansowana jest w 50 % z Funduszu Budowy Dróg Samorządowych.

Prace obejmować będą wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie asfaltu warstwy wiążącej i ścieralnej oraz wykonanie 4 zjazdów.

Do wykonania prac wyłoniona w przetargu została firma „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS” z Kartuz która wykona zadanie za kwotę 437.544,44 zł.

Zakończenie pac przewidziane jest na 30 września 2020 roku.