6ebe17fc07f50d01ebbdf20116f9e3f1.jpg

Przy pomocy środków z Funduszu Dróg Samorządowych realizowane jest zadanie pn.: Remoncie drogi gminnej Nr 148013G w miejscowości Dęby, obręb Otnoga”.  W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „DROMOS” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy,

który wykona przedmiotowe zadanie za kwotę 146 635,56 zł  z czego dofinansowanie wynosi 79 174,00 zł. 

Remont odcinka o długości 0,86 km obejmuje spryskanie podłoża emulsja asfaltową i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o gr. 4 cm z uzupełnieniem poboczy o szerokości 0,50 cm.

20200319_1313041.jpg 90520668_2546595202261546_1334593557461204992_n.jpg 90534097_203315120961605_6761608821304459264_n.jpg

90544957_628854887956304_6852154772082917376_n.jpg 90551479_585971715331979_1328868610868772864_n.jpg 90617470_196970965060619_6991880155689910272_n.jpg

90622028_520411358617620_671967197035233280_n.jpg 90663009_1121113528236864_8511916223305351168_n.jpg 90909936_500239113983633_1905940584263057408_n.jpg