s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_e89e60f243f5a6b413a1524ac269147e.jpg

Trwają intensywne prace budowlane w Unichowie w ramach realizacji operacji pt.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie” związane z realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”  objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Dofinansowanie zdobyte z RLGD „Pojezierze Bytowskie"

20190902_174746.jpg 20190911_140908.jpg 20190911_141031.jpg

20190912_124118.jpg 20190912_124128.jpg 20190912_124131.jpg

20190912_124210.jpg 20190912_124216.jpg 20190912_124218.jpg

20190912_124221.jpg 20190912_124258.jpg 20190912_124431.jpg

LGR-19.png