s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_e89e60f243f5a6b413a1524ac269147e.jpg

Trwają intensywne prace budowlane w Unichowie w ramach realizacji operacji pt.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie” związane z realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”  objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Dofinansowanie zdobyte z RLGD „Pojezierze Bytowskie"

LGR-19.png