e381239093f0c8294ce1ab52a6b31dab.JPG

W dniu 17 lipca przekazany został "plac budowy" na modernizację drogi powiatowej Kozy - Mikorowo. Dotychczasowe odcinki zostały wykonane przy wsparciu środków z rządowego programu wsparcia inwestycji budowy dróg samorządowych.

Obecna edycja została dofinansowana ponownie z tego samego funduszu przyznanego powiatowi. 

Pozwoli ona  na niemalże całkowite zamknięcie drogi -Kozin - do granicy gminy Potęgowo.

Prace obejmą dokończenie w miejscowościach Kozy i Mikorowo  budowę chodników i ułożenie  na odcinku 3.370 mb. nowej nawierzchni asfaltowej.

Prace po przetargu wykona firma Produkcja i Eksploatacja kruszywa Formela z Niepoczołowic.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie 4.213.467,- zł.

Połowę kosztu pokrywa otrzymana dotacja, następną połowę po 1. 053.367, - zł pokrywa budżet Starostwa i Gminy.