s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_181dc74c16fbe5d8492be44a34f5b4b7.jpg

W dniu dzisiejszym 23 września 2019 roku podpisaliśmy umowę z firmą „Przedsiębiorstwo Drogowe R.J. Przyborzyce 7, powiat Bytów” na wykonanie projektu pn. "Przebudowa drogi gminy Czarna Dąbrówka nr. GPI 271.48.2019 w miejscowości Jasień".

Według umowy powstanie:

  • na odcinku drogi o długości 346,8 m i szerokości 5 m (na skrzyżowaniach 7m) nowa nawierzchnia z kostki „polbruk”
  • chodnik o szerokości 2 m - na całej długości jednostronnie, a na odcinku 43 mb obustronnie,
  • utwardzenie 3 zjazdów publicznych i  18 zjazdów  indywidualnych,
  • przejście dla pieszych,
  • próg zwalniający,
  • umocnienie skarp płytami,
  • wprowadzenie oznakowania,
  • przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na długości 55,5 mb.

Ukończenie zdania przewidziane jest do końca miesiąca listopada b.r. .

Całkowity koszt w wyniku przetargu został określony kwotą 498.359,85 zł z czego  dofinansowanie  w kwocie 229.513,- zł nastąpi z Funduszu Budowy Dróg Samorządowych na 2019 rok.