s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_096bc62656b50ab67cb83f277bb7091e.jpg

Znakomitą informacje przekazujemy Sołectwu Unichowo. Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Pojezierze Bytowskie” rozpatrzyła pozytywnie wniosek pn. ,,Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie”. Wniosek uzyskał wysoką 43 na 50 punktową ocenę pod katem spełnienia kryteriów wyboru LSR.

Wniosek też mieści się w  limicie środków finansowych przeznaczonych na realizację.


Projekt umiejscowiony jest przy jeziorze na działce sąsiadującej z drogą wojewódzką. Elementami składowymi do wybudowania są:
1) Boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową
2) Zestaw zabawowy wielofunkcyjny
3) Zjazd linowy
4) Figury gumowe
5) Parasole ze strzechy z ławkami i stołami drewnianymi 5 szt.
6) Miejsce na ognisko
7) Scena
8) Magazyn na sprzęt wodny
9) Kabina toaletowa przenośna
10) Kosze gabionowe
11) Parkingi 2,5 x 5 mb, 3,6 x 5 mb
12) Ogrodzenie placu zabaw
13) Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

Realizacja przewidziana jest na bieżący rok. Projekt przygotowany i sporządzony został przez Wydział Projektów Unijnych Urzędu Gminy.

IMG_20180426_133951.jpg IMG_20180426_134225.jpg IMG_20180426_134249.jpg

IMG_20180426_134301.jpg IMG_20180426_134314.jpg IMG_20180426_134325.jpg

IMG_20180426_134330.jpg IMG_20180426_134337.jpg IMG_20180426_134346.jpg

IMG_20180426_134400.jpg