s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_b25f505ebd3d05289776224fd725c334.jpg

Zakład Gospodarki komunalnej wykonał zadanie  remontu drogi 110 mb. w miejscowości Rokity. Nawierzchnia szutrowa została zastąpiona „polbrukiem”. Prace obejmowały wytyczenie drogi, wykonanie koryta drogi, wykonanie podłoża, zagęszczenie, ułożenie  krawężników i oporników, ułożenie „polbruku”.

Wykonując to zadanie również poszerzono i utwardzono parking dla autobusów dowożących dzieci.

Koszt prac wyniósł 60.425,- zł.

IMG_20180919_172715.jpg IMG_20181004_130222.jpg IMG_20181004_130307.jpg

IMG_20181004_131111.jpg IMG_20181005_130552.jpg IMG_20181005_130630.jpg

IMG_20181005_130726.jpg IMG_20181009_114420.jpg IMG_20181009_114430.jpg

IMG_20181009_114454.jpg IMG_20181009_114547.jpg IMG_20181009_114601.jpg