s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_b25f505ebd3d05289776224fd725c334.jpg

Zakład Gospodarki komunalnej wykonał zadanie  remontu drogi 110 mb. w miejscowości Rokity. Nawierzchnia szutrowa została zastąpiona „polbrukiem”. Prace obejmowały wytyczenie drogi, wykonanie koryta drogi, wykonanie podłoża, zagęszczenie, ułożenie  krawężników i oporników, ułożenie „polbruku”.

Wykonując to zadanie również poszerzono i utwardzono parking dla autobusów dowożących dzieci.

Koszt prac wyniósł 60.425,- zł.