s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_c15b92c59f483715ca8196793c0f6a76.jpg

W sołectwie Rokity zakończono zadanie remontu odcinka drogi  od drogi powiatowej w kierunku cmentarza. Zadanie  na odcinku 223 mb zostało wykonane przez nasz Zakład Gospodarki Komunalnej.

Wykonano je w bardzo dobry sposób estetyczny i jakościowy. Całkowity koszt wykonania wyniósł 159.295,- zł z czego  50.000,- zł  zostało pokryte przez Fundusz Sołecki.

Swój udział  Rada Sołecka  gromadziła przez dwa lata. W połowie kwoty zakupiono w ubiegłym roku „polbruk”. Ubiegłoroczne ulewy i warunki atmosferyczne nie pozwoliły wykonać  części zadania w połowie w związku z czym wykonano je w całości w roku bieżącym.

Na zadanie  składało się wykonanie koryta drogi, ułożenie warstwy podłoża z kruszywa, ułożenie „polbruku” i na części parkingowej płyty "meba".

IMG_20180514_134046.jpg IMG_20180514_134050.jpg IMG_20180514_134106.jpg

IMG_20180525_095222.jpg IMG_20180525_095256.jpg IMG_20180621_120732.jpg

IMG_20180621_121405.jpg IMG_20180621_121448.jpg IMG_20180621_121925.jpg

IMG_20180621_122210.jpg IMG_20180621_122238.jpg IMG_20180621_122338.jpg

IMG_20180621_122558.jpg IMG_20180621_122623.jpg IMG_20180621_122807.jpg

IMG_20180621_123022.jpg