s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_1ed5cce6ba421b854f57f5941f00774c.jpg

W dniu 17.07.2018 r. przekazany został plac budowy dla inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mikorowo”. W ramach przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej na długości ok 480 m.

Zamówienie uwzględnia dodatkowo roboty ziemne, wykonanie nowego odwodnienia oraz przebudowę chodników i zjazdów. Wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”  jest firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” S.C. Mariusz Formella, Tomasz Formella z Niepoczołowic. Koszt inwestycji wyniesie 959 294,33 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

logo-drogi-18.png