e381239093f0c8294ce1ab52a6b31dab.JPG

Jesteśmy niemalże na półmetku wykonania zadań w ramach budżetu 2018 roku. Ważnym momentem sprawności ich wykonania jest przetarg, w którym wyłoniona zostanie firma podejmująca się wykonania prac. W 2017 roku rynek gospodarczy dostosowywał się korzystnie do przetargów.

Do większości zadań stawało od 3 do 5 firm. Zwykle kwota wykonania zadania po przetargu była mniejsza od zakładanej kosztorysowej. W obecnym 2018 roku rynek gospodarczy w zgłaszanych  tematach inwestycyjnych zachowuje się niestandardowo i niekorzystnie dla inwestorów.

Do ogłoszonych przetargów stają jedna -dwie firmy przyjmując wykonanie zadania za 20-40 procent więcej niż określał to kosztorys. Z początkiem maja b.r. Starostwo w Bytowie rozstrzygnęło przetarg na wspólnie z naszym samorządem kontynuowaniu remontu drogi Kozy- Mikorowo. Zakres przewidywał wykonanie odcinka Kozy-od przystanku do P. Toczek, w Mikorowie- od boiska do ,,Wojsława”.

Do przetargu stanęła jedna firma która zażądała ceny o niemal, że milion większej od zakładanej w kosztorysie. Przetarg został unieważniony.

Głównym powodem tej sytuacji jest brak pracowników. Zatrudniani Ukraińcy nie w pełni zabezpieczają te potrzeby.

Do wykonania zadania zgłosiła chęć firma, ale tylko na wykonanie nawierzchni asfaltowej. W tej sytuacji brana jest pod uwagę wersja wykonania części drogi o najgorszej nawierzchni tj. od ,,Wojsława” Mikorowa do byłego cmentarza ,,kacze doły”  o długości prawie 2 km.

W dniu 22. 05 w mojej obecności ZDP i Pana Starosty lustrowaliśmy stan drogi ustalając zakres wspólnego zadania. Decyzja zapadła, iż ze względu na sytuację na przetargach brana jest pod uwagę wersja wykonania wyłącznie nawierzchni asfaltowej.

Ponowny przetarg na nowy zakres prac przeprowadzony zostanie po 15 czerwca b.r.

Wójt Gminy Jan Klasa