161432f1ed12fa226ccfbc9ebe32bd66.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace przy budowie  wewnętrznej drogi osiedla domków letniskowych  w m. Mikorowo. Wykonano prace związane z ułożeniem płyt betonowych  na odcinku 150 mb. W warunkach deszczowych odcinek ten był często nieprzejezdny.

Płyty drogowe zostały pozyskane z rozebranej ulicy ogrodowej w Czarnej Dąbrówce.

Koszt prac  wyniósł 6.243,- zł i został pokryty z budżetu Gminy.