2cc817cdbc528280251792f54be251b7.jpg

Ruszył projekt "ożywić boiska sportowe w Kozach i Mikorowie". Projekt ma na celu zaktywizować dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu  oraz sprawić, aby wszyscy  jak najchętniej korzystali z boisk sportowych. W ramach projektu odbywają się zajęcia tenisa oraz Nordic Walking , z których z chęcią korzystają wszyscy mieszkańcy.