s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_0e645da5a09001dbc32e5cd78ae2a200.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał ułożenie  drogi z płyt budowlanych na odcinku ok 300 mb w Kłosach Dolnych. Płyty zostały pozyskane z rozbiórki drogi na ul. Ogrodowej  w Czarnej Dąbrówce.

Prace obejmowały przygotowanie koryta drogi, ułożenie warstwy podłoża żwirowego, ułożenie płyt.

Koszt prac wyniósł  11.095,- zł.