s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_7300c2c143912d149e5d8a503fb1fec7.jpg

Zakład Komunalny zakończył prace przy remoncie drogi w sołectwie Kłosy w kierunku P. Czaja i P. Labuda. Na odcinku 500mb sprofilowano drogę, ułożono warstwę osączającą  żwirową, ułożono warstwę gruzobetonu, całość uwałowano.

Wiosną 2018 roku odcinek ten po ustąpieniu mrozów wymagał interwencji. Brak podłoża spowodował że została ona chwilowo wyłączona z ruchu.

Koszt prac wyniósł 10.258,- zł, został pokryty w całości z budżetu gminy.