s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_fc5d603a1f686497e2e80bccfaebdfee.jpg

Zakład Gospodarki komunalnej wykonał remont drogi w sołectwie Kłosy. Na długości 150 m wykonano prace  związane z poszerzeniem koryta drogi, uprofilowaniem, wykonaniem koryta, ułożeniem warstwy podłoża żwirowego, ułożenie płyty "Jumbo", ułożenie poboczy z gruzobetonu.

Koszt prac wyniósł 31.888,- zł. Jest to kolejny i końcowy etap  remontu odcinka o długości 800 mb. który trwał 3 lata i był finansowany z funduszu sołeckiego i ze środków urzędu gminy.

Łączny koszt budowy całego odcinka wyniósł 97.474,- zł