s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_7fefaa0a28a8992badef593d9a6ac74f.jpg

Zarząd województwa Pomorskiego dokonał podziału środków na zadania związane z budową i modernizacją dróg. Każdego roku, jako Gmina korzystamy z tej linii finansowania na modernizację naszych dróg .

W bieżącym roku wyznaczonym zadaniem do realizacji jest  droga Bochowo - Smolniki. Całkowita odległość wynosi 2,5 km.

Zadanie jest podzielone na dwa etapy. W bieżącym roku wykonany zostanie  remont na odcinku 1km.

Modernizacja polega na ułożeniu nawierzchni drogi z płyt "Jumbo".

Otrzymana dotacja opiewa na kwotę 73.830,- zł.