s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_d204418b98b140f6f2d325dc88b45abe.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuję, że Gmina Czarna Dąbrówka prowadzi punk konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza

oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Obsługa w punkcie konsultacyjnym jest bezpłatna. W ramach realizacji projektu Gmina Czarna Dąbrówka współpracuje z firmą FOTON OZE SP. Z 0.0. Opiekunem w ww. programie jest Pani Dominika Mencel tel. +48 789 363 626.

Ponadto informuje się, że konsultacje z doradcą w ustalonych terminach odbywają się w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka przy ul. Gdańskiej 5, 77-116 Czarna Dąbrówka (najbliższe planowane spotkanie 28.07.2021r. od godz. 10:00 do godz. 15:00), zaleca się aby wcześniej skontaktować się z opiekunem celem uzgodnienia wizyty.

-