5811dc1906cb3fa3e27ff103bf5813d3.jpg

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Żywność będzie wydawana w dniach 20 - 22 lipca 2021 roku w sali Domu Ludowego w Nożynie !!!!

20.07.2021r. godz. 14:00 -15:30 - miejscowości:

Czarna Dąbrówka, Nożyno, Nożynko, Skotawsko, Unichowo, Kartkowo,, Osowskie,

21.07.2021r. godz. 7:30 -15:00 - miejscowości:

Rokity, Rudka, Mydlita, Kłosy, Rokitki, Gliśnica, Bochówko, Bochowo, Rokiciny, Otnoga, Dęby, Zawiaty, Jasień, Przylaski, Brzezinka, Jaszewo, Obrowo, Łupawsko, Sieromino, Lipieniec, Kleszczyniec, Jerzkowice, Połupino, Karwno, Nowe Karwno

22.07.2021r. godz. 7:30 -13:00 - miejscowości:

Soszyce, Święchowo, Flisów, Podkomorzyce, Podkomorki, Kozin, Kozy, Mikorowo, Kotuszewo, Drążkowo, Wargowo, Wargowko.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa tj.: maseczki, rękawiczki, odpowiedni odstęp.
Jednocześnie w Domu Ludowym mogą przebywać max 2 rodziny.

-