s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_969ed5e41b84569652c211b35d8ac3f1.jpg

W dniu 12 lutego 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia GTS Czarna Dąbrówka. Oprócz członków w zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Zbigniew Kosiński - radny powiatu bytowskiego, Jan Klasa - wójt gminy Czarna Dąbrówka, Tomasz Naderza - przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka oraz Andrzej Rusiecki - komendant gminny OSP.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności stowarzyszenia w roku 2019, w tym bilans finansowy, sprawozdanie zarządu oraz komisji rewizyjnej za rok 2019 i za kadencję 2015-2019 i przeprowadzono wybory do władz stowarzyszenia.

Czytaj Więcej>>