cdf0f7c33448f014b15085533c0405a2.png

W maju 2021 roku 60 uczniów z klas 2 szkół podstawowych z terenu naszej gminy, rozpocznie naukę pływania w ramach projektu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać” – edycja 2021.

Każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania, które odbędą się w formie zajęć pozalekcyjnych na basenie w Bytowie średnio jeden raz w tygodniu po 2 godziny.

Uczestnicy projektu nabędą podstawowe umiejętności pływania, będą rozwijać i podnosić sprawność fizyczną. Zajęcia zachęcą do systematycznego uprawiania sportu w wolnym czasie od obowiązków szkolnych i nauczą w sposób bezpieczny i odpowiedzialny korzystać z basenu.

Koszty całkowite 34.605,00 zł: dofinansowanie -  16.505,00 zł, dotacja z gminy - 16.500,00 zł, wkład osobowy – 1600,00 zł.

Projekt „Umiem pływać” – edycja 2021 realizowany jest przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, który na ten cel otrzymał dotację w wysokości 16.500,00 zł.

plywanie_21.png