ed39f55b79eca3348a40242d12ef183d.jpg

25 kwietnia 2021 roku zakończyliśmy akcję EKO SPACERÓW w naszej gminie!! Drużyna Ekusia składa ogromne podziękowania wszystkim aktywnie zaangażowanym w pomoc naszej planecie!

To dzięki Waszej wytrwałości w sumie udało się:

 • – ZEBRAĆ 18 000 LITRÓW ŚMIECI!
 • – ZAPEŁNIĆ BLISKO 150 WORKÓW!
 • – ZAANGAŻOWAĆ 24 ŚRODOWISKA!
 • – ZAANGAŻOWAĆ 400 OSÓB ZBIERAJĄCYCH ŚMIECI!
 • – A KAŻDY Z WAS ZEBRAŁ ŚREDNIO 45 LITRÓW ŚMIECI!

Wspólnie, do celu, dla naszej ziemi śmieci w gminie Czarna Dąbrówka zbieraliśmy przez ponad tydzień!

Wśród zaangażowanych wiosek gminy Czarna Dąbrówka znalazły:

 • – Rokity,
 • – Nożyno,
 • – Czarna Dąbrówka,
 • – Kozy,
 • – Kartkowo,
 • – Unichowo,
 • – Bochowo,
 • – Rokitki,
 • – Nożynko,
 • – Kozin,
 • – Kleszczyniec,
 • – Podkomorzyce,
 • – Mydlita,
 • – Jasień
 • – Bochowko

Wśród zrzeszonych grup znalazły się:

 • – Klub Sportowy “Moczymordy ze Słupska oraz grupa morsów z gminy Czarna Dąbrówka,
 • – grupa Nordic Walking z gminy Czarna Dąbrówka,
 • – PZW Lipień,
 • – Przedszkole w Jasieniu,
 • – GTS,
 • – WKS,
 • – Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Nożynie,
 • – OSP Rokity,
 • – Świetlica Kozy,
 • – OSP Czarna Dąbrówka,
 • – SP Rokity
 • – Centrum Aktywności Społecznej w Rokitach,
 • – Stowarzyszenie “Unichowianki”

Wszystkim Wam grupa Ekusia składa ogromne, piękne i serdeczne DZIĘKUJE!!!!